Alfred Bjure. Intendent på Sätra brunn åren 1922—1927.

22 Alfred_Bjure.jpg

Titel

Alfred Bjure. Intendent på Sätra brunn åren 1922—1927.

Beskrivning

Intendent på Sätra brunn åren 1922—1927.
Johan Alfred Bjure föddes 1888 i Möklinta, Västmanland, fadern lantbrukare. Student i Västerås 1908, med. lic. 1916, med. d:r 1925, docent i praktisk medicin samma år, allt i Uppsala. Överläkare vid medicinska. avdelningen vid Centrallasarettet i Västerås 1927.

Alfred Bjure avled 1981.

Källa: Rosenius-Högman Ruth, Uppgifter om Sätra Brunn 1937 samt Wikipedia.

Citering

“Alfred Bjure. Intendent på Sätra brunn åren 1922—1927.,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 16 juli 2024, http://www.omeka.brunnsmuseet.se/items/show/337.

Utdataformat