Personal på Sätra Brunn

Titel

Personal på Sätra Brunn

Collection Items

Personal 1955
Intendent Ole Carneskog (i mitten) med personal framför Mathisen. Året är 1955

Personal 1908. Intendent Ragnar Friberger.
Personal på Sätra Brunn sommaren 1908. Sittande 3 från vänster är intendent Ragnar Friberger.

Personal på Sätra Brunn sommaren 1867
Personal på Sätra Brunn - sommaren 1867.
Professor, intendent Olof Glas
Underläkare Olof Hammarström
Perdikant Herman Björnström
Underläkare Carl Wettergren, sedemera läkare i Arboga

Personal på Sätra Brunn sommaren 1891
Personal på Sätra Brunn sommaren 1891.
1. Apotekare Ekblom
2. Doktor Olsson
3. Fröken Hultberg
4. Doktor Ternell
5. Doktor Thune
6. Doktor Hildebrand
7. Tandläkare Öberg
8. Doktor Dahlin
9. Fröken Edlund

"Sköttaugust" August Andersson. 1948.
August Andersson (Sköttaugust) på väg från kyrkan en söndag 1948.

August var badare på Sätra Brunn. På sitt barska och ibland lite burdusa sätt höll han badgästerna i schack.

Han bodde i fastigheten Karlberg på brunnen.

August var också en…

Personal, Funktionsärskåren 1937
Funktionärskåren 1937 framför Mathisen.
Identifierade (enligt baksidestext):
Nilsen, sittande 1:a från vä
Valler, sittande 2:a från vä
Benning (?), sittande 3:a från vä
Stenström, sittande 4:a från vä
Jonsson, sittande 8:a från vä
Torstensson,…

Personal. Sommaren 1908
Sittande 3 fr v. Överläkare Ragnar Friberger

Personal. 1909.
O, forna tiders kollegor! 1909. Stående Pastor Nordblad, Dr Carlberg, Apo Rydberg, Dr Walde, Dr Gelin, Dr Borner, Prof Bergstrand, Dr Wahlby. Sittande Dr Rudberg, Dr Sjöblom, Lektor Bäcklin, Prof Friberger, Dr Saedén. (Enligt text på fotot)

Personal på Sätra Brunn sommaren 1908
Läkare och annan personal 1908. Sittande tredje från vänster Docent Ragnar Friberger. Han var intendent på brunnen 1905-1919.
View all 59 items