Hem > Litteratur

Litteratur

Brunnsmuseet besitter ett stort antal litterära källmaterial med utgångspunkt från Sätra Brunn, men även andra kurorter och brunnar. Några av dessa resurser finns publicerade fritt på webben, några är fria att tillgängliggöra men inte publicerade, och andra är på grund av upphovsrätt inte möjliga att publicera på webben men kan tillhandahållas för forskningsändamål.

Brunnsmuseets e-böcker

Brunnsmuseets egna digitaliserade e-böcker hittar du på vår webbplats för kulturarvssamlingar via denna länk.

Äldre skrifter

Ett urval av äldre skrifter med utgången upphovsrätt som vi har digitaliserade. Samtliga skrifter finns att ladda ner i sin helhet som PDF. Notera att länkar med angivelse i megabyte hämtar filen direkt, säkerställ att du är ansluten till ett trådlöst Wi-Fi nätverk eller har en tillräcklig dataplan för mobilt nätverk.

Skragges tractater

Sätra Brunns grundare Samuel Skragge publicerade under sin levnad tre framstående böcker om kurorter. Dessa böcker benämns gemensamt som Skragges tractater. Brunnsmuseet har låtit samla och tillgängliggöra samtliga dessa titlar, som finns för nedladdning här nedan.

 

Skriftserie

Sätra Brunn har en lång och mångfacetterad historia. Dess historiska källor bjuder på många intressanta berättelser om hur det var att tillbringa sitt liv på brunnen förr i tiden. Brunnsmuseet har med ambitionen att berätta några av dessa historier skapat en skriftserie över Sätra Brunns historia. Skrifterna publiceras och kan laddas ned gratis från denna webbplats. Både texterna och bilderna kommer dessutom vara fritt licensierade med Creative Commons, så att de kan återanvändas och återpubliceras så länge upphovsperson anges. Vissa bilder där upphovsrätten är utgången publiceras som public domain (allmän egendom). Håll tillgodo!

Publicerade skrifter

I skriftserien om Sätra Brunns historia har hittills 5 skrifter publicerats,

Relaterade skrifter

  • Vatten, ås, källa, brunn – En djupdykning i vattnets historia på Sätra Brunn (Richard Meurman & Gustav Lundin, 2015)

Övrigt vetenskapligt

För tips och handledning kring olika museala ämnen rekommenderar vi sidan Museikunskaper hos Arbetsam. Här nedan följer några resurser som har särskild betydelse för Sätra Brunn. Gemensamt för dessa resurser är att de även är tillgängliga att ladda ner som fulltext samt är länkar som är utanför Brunnsmuseets domäner.