Sätra Brunns kyrka

Titel

Sätra Brunns kyrka

Ämne och nyckelord

Kyrkan

Collection Items

Kyrkan Exteriör 1910t
Sätra Brunns kyrka.
Foto & Förlag Erik Ofvandahl

Kyrkan, Interiör, 1910t
Sätra Brunns kyrka.
Vykort: Foto & Förlag Erik Ofvandahl

På väggarna i koret finns ett antal tavlor som omnämns i Biskop Kalsenius bouppteckning. Det är kopparstick från en atelje´ i Paris. De föreställer Maria och Elisabets möte, Jesu födelse,…

Kyrkan, exteriör, 1924
Förlag: Ludvig Eriksson, Sätra Brunn

Kyrkan, Interiör,1960t
Förlag: Sätra Brunn Bad & Kuranstalt

Sätra Brunns kyrka, Orgeln
Sätra Brunns tredje kyrka stod invigdes 1879. Den fick då en ny orgel som skänkts av en brunnsgäst, byggmästare J. Lemke och uppgivits ha kostat 4000 riksdaler. Enligt uppgift är orgeln byggd av organisten Daniel Wallenström i Uppsala 1867

Kyrkan. Sångövning 1917.
Sätra Brunns kyrka 1917 (?).
Sångövning i Sätra brunnskyrka.
5e fr. vänster brunnsorganisten Laura Walin (alt)
14 fr vänster kamrer Vilma Lindahl (sopran)
15 fr vänster major Petrus Tersmeden.

Tillhör med. dr. Alfred Bjure, Uppsala

Konfirmander på väg ut från kyrkan
Konfirmation av Kila sockens läsbarn i Sätra Brunns kyrka pingsten 1936, då Kila kyrka renoverades och brunnskyrkan användes som tillfällig församlingskyrka för Kila församling. Prästen heter Ejnar Brundin. Tack Ann-Marie Olofsson för tips.
View all 10 items